Close

Raport bieżący 3/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. – Lista akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% na NWZA

Wróć do listy
20.07.2016

Raport bieżący 3/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Tytuł: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2016 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2016 roku :

  1. Sovereign Capital S.A. – 1.197.394 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 100 % w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 2,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu