Close

Raport bieżący 3/2018 -Rejestracja oddziału w Niemczech przez Spółkę zależną

Wróć do listy
25.05.2018

Raport bieżący 3/2018 – Rejestracja oddziału w Niemczech przez Spółkę zależną

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje iż powziął informację, że podmiot zależny Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) otrzymał z sądu niemieckiego informację o zarejestrowaniu oddziału Werthaus w Niemczech (Berlin). Celem oddziału będzie oferowanie produktów Werthaus Sp. z o.o. (domów prefabrykowanych) na rynku niemieckim. Rynek niemiecki w ocenie Emitenta jest bardzo perspektywicznym rynkiem, na którym Werthaus może osiągnąć istotny rozwój działalności związanej ze sprzedażą prefabrykowanych domów jednorodzinnych.

Funkcję dyrektora oddziału Werthaus w Niemczech pełni Pan Tomasz Kałucki, który przez ostatnie 13 lat pracował związanych z produkcją i sprzedażą w Niemczech domów prefabrykowanych, przy czym w latach 2013-2017 w oddziale DANWOOD S.A. w Berlinie jako kierownik sprzedaży na rynku niemieckim.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną ze względu na jej wpływ na realizację strategii Grupy Werth-Holz w zakresie rozwijania przez Werthaus działalności na rynkach zagranicznych oraz na fakt, iż oddział ten może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Werth-Holz w przyszłości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu