Close

Raport bieżący 3/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r.

Wróć do listy
12.02.2021

Raport bieżący 3/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r. :

1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 44,79% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem– 31.382.613 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 44,79% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Pan Jarosław Gniadek 3.658.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,22% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 4,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  1. Sovereign Capital S.A. – 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,99% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 8,22% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu