Close

Raport bieżący 3/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.

Wróć do listy
31.03.2022

Raport bieżący 3/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r. :

1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 49,35% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem– 31.382.613 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 49,35% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Pan Jarosław Gniadek 3.658.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,75% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 4,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu