Close

Raport bieżący 4/2012 – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Wróć do listy
29.06.2012

Raport bieżący 3/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku:
Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
29.06.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
29.06.2012 Andreas Madej Członek Zarządu