Close

Raport bieżący 4/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.

Wróć do listy
22.11.2019

Raport bieżący 4/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 listopada 2019 r. :

  1. Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 39,20% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 28,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  2. Grassalen Investments Limited – 12.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 31,99% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 23,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  3. Sovereign Capital S.A. – 8.592.497 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 21,60% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 15,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  4. Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 7,21% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu