Close

Raport bieżący 5/2011 – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 3 czerwca 2011 roku

Wróć do listy
03.06.2011

Raport bieżący 5/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 3 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 3 czerwca 2011 roku:
Mestria Holdings Limited z siedzibą w Larnace: 39.773.722 akcji stanowiących 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 86,8% ogólnej liczby głosów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
3.06.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
3.06.2011 Andreas Madej Członek Zarządu