Close

Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 16.06.2014 roku

Wróć do listy
17.06.2014

Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku:

Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.

– załącznik

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
16.06.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
16.06.2014 Andreas Madej Członek Zarządu