Close

Raport bieżący 5/2016 z dnia 7 października 2016 r. – Zawarcie porozumienia o umorzeniu wierzytelności i umowy darowizny

Wróć do listy
07.10.2016

Raport bieżący 5/2016 z dnia 7 października 2016 r.

Tytuł: Zawarcie porozumienia o umorzeniu wierzytelności i umowy darowizny

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuję, iż Spółka zawarła z Pekabex Wykup Managerski S.A. („PWM”) porozumienie, na bazie którego PWM skompensował należności handlowe od Spółki w kwocie 368.294,45 zł z należnościami handlowymi Spółki od PWM w kwocie 66.420,00 zł. Pozostałą nieskompensowaną część swojej wierzytelności w kwocie 301.874,45 zł PWM umorzył.

Ponadto PWM i Spółka zawarły umowę darowizny na podstawie której PWM darował Spółce towary w postaci wyrobów galanterii ogrodowej o wartości księgowej 509.346,65 zł.

Pozytywny wynik w/w zdarzeń będzie ujęty w sprawozdaniu Spółki za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2016/2017 (tj. za okres 1.10.2016 – 31.12.2016 r), przy czym w najbliższych tygodniach Zarząd dokona inwentaryzacji towarów będących przedmiotem darowizny w celu oszacowania ich godziwej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu