Close

Raport bieżący 5/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

Wróć do listy
24.03.2020

Raport bieżący 5/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

Podstawa prawna: Inne nieuregulowane

Treść komunikatu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie („Zgromadzenie”).

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Zgromadzenia jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2 oraz dalszych obostrzeń w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, wprowadzonych przez Rząd RP od dnia 25.03.2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu