Close

Raport bieżący 5/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.

Wróć do listy
31.03.2021

Raport bieżący 5/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. :

1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 53,10% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited – 27.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,90% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 32,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu