Close

Raport bieżący 6/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. – Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A. złożonych w dwóch przetargach

Wróć do listy
03.07.2017

Raport bieżący 6/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.  – Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A. złożonych w dwóch przetargach

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o wyborze ofert konsorcjum, którego leaderem jest Werthaus Sp. z o.o., złożonych w przetargach nieograniczonych na realizację dwóch świetlic wiejskich w Gminie Kąty Wrocławskie („Zamawiający”). W ciągu 5 dni Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) zamierza podpisać umowę z Zamawiającym. O zawarciu w następstwie powyższego stosownych umów, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość obu kontraktów opiewać będzie na 625.859 zł brutto, a termin realizacji przypadać będzie na 30.09.2017 r. Obiekty wykonane zostaną w technologii prefabrykacji ścian w zakładzie Werth-Holz S.A.. Gwarancja należytego wykonania stanowić będzie 5% wartości kontraktu, a gwarancja na w/w obiekty została określona na 60 miesięcy.

Zgodnie z długoterminowym planem, Werthaus Sp. z o.o. zamierza ubiegać się o dalsze kontrakty z sektora publicznego, które dotyczyć będą obiektów budowanych z prefabrykowanych ścian o konstrukcji drewnianej, w tym również obiektów stawianych w technologii modułowej. Zamiarem Werthaus Sp. z o.o. jest również wypracowanie szerokiej oferty całorocznych prefabrykowanych domów jednorodzinnych, które oferowane będą w Polsce i na rynku w Niemczech.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu