Close

Raport bieżący 6/2020 – Informacja o udzieleniu subwencji finansowej

Wróć do listy
06.05.2020

Raport bieżący 6/2020 – Informacja o udzieleniu subwencji finansowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5  maja 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1 342 457 zł. Subwencja została udzielona na podstawie Umowy Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR i Emitentem. Kwota subwencji zostanie przelana na rachunek bankowy Spółki.

Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę zapisów określonych w dokumentach, na podstawie których subwencja została Spółce przyznana (pozostała część subwencji będzie podlegała umorzeniu).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu