Close

Raport bieżący 6/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 grudnia 2022 r.

Wróć do listy
10.12.2022

Raport bieżący 6/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 grudnia 2022 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 grudnia 2022 r. :

1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 39,64% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem – 31.382.613 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 39,64% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Pan Jarosław Gniadek 3.658.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,62% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 4,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Sovereign Capital Sp. z o.o. – 16.413.446 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 20,73% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 19,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu