Close

Raport bieżący 7/2011 – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

Wróć do listy
01.07.2011

Raport bieżący 7/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku: Mestria Holdings Limited z siedzibą w Larnace: 39.773.722 akcji stanowiących 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 86,8% ogólnej liczby głosów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.06.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
30.06.2011 Andreas Madej Członek Zarządu