Close

Raport bieżący 7/2021 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A

Wróć do listy
16.10.2021

Raport bieżący 7/2021 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 15 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D,

2) 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E,

3) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji serii F.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu