Close

Raport bieżący 8/2011 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku

Wróć do listy
19.10.2011

Raport bieżący 8/2011 z dnia 19 października 2011r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 16 listopada 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3.    Wybór komisji skrutacyjnej
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    zmiany statutu Spółki
b)    przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
6.    Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 października 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.    pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.    treść projektów uchwał
c.    wzór pełnomocnictwa
d.    formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki:
– pełen tekst ogłoszenia
– treść projektów uchwał
– wzór pełnomocnictwa
– formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
19.10.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
19.10.2011 Andreas Madej Członek Zarządu