Close

Raport bieżący 8/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

Wróć do listy
11.06.2020

Raport bieżący 8/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. :

1. Sovereign Capital S.A. – 16.789.891 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 35,00% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 30,87% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 39,20% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 28,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3.   Grassalen Investments Limited – 12.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 31,99% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 23,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4.   Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,98% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu