Close

Raport bieżący 8/2021 – Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

Wróć do listy
16.10.2021

Raport bieżący 8/2021 – Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2021 r. uchwały nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect akcji serii D, E, F Spółki, złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowany termin pierwszego notowania został określony na 25 października 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu