Close

Raport bieżący 9/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. – Podpisanie umów przez spółkę zależną

Wróć do listy
14.08.2017

Raport bieżący 9/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.  – Podpisanie umów przez spółkę zależną

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu z  6/2017 i 7/2017 z dnia 03.07.2017 r., Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o podpisaniu przez Werthaus Sp. z o.o., działającego jako leader konsorcjum, umowy na realizację świetlicy wiejskiej w Gminie Pabianice oraz dwóch umów na realizację dwóch świetlic wiejskich w Gminie Kąty Wrocławskie. Wartość wszystkich trzech kontraktów wynosi 925.859 zł brutto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu