Close

Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Wróć do listy
11.06.2020

Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie  o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Postawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki, dokonanej przez Prezesa Zarządu.

Powiadomienie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu