Close

Relacje inwestorskie

Raport 7/2024 – Raport okresowy za II kwartał 2023/2024 15 maja 2024
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej… (więcej)
Raport 6/2024 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2024 r. 28 marca 2024
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 28 marca… (więcej)
Raport 5/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r. 1 marca 2024
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej… (więcej)
Raport 4/2024 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. 26 lutego 2024
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport… (więcej)
Raport 3/2024 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. 26 lutego 2024
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport… (więcej)
Raport 2/2024 – Raport okresowy za I kwartał 2023/2024 14 lutego 2024
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej… (więcej)
Raport 1/2024 – Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych 12 lutego 2024
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Werth-Holz SA informuje, że podjął decyzję o zaangażowaniu Valians International w celu przeglądu wszystkich opcji strategicznych dla dwóch linii biznesowych Grupy, tj. dla drewnianej galanterii ogrodowej produkowanej przez spółkę-matkę… (więcej)
Raport 12/2023 – Raport okresowy za IV kwartał 2022/2023 14 listopada 2023
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej… (więcej)
Raport 11/2023- Powołanie osoby nadzorującej 12 października 2023
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Pana… (więcej)
Raport 10/2023 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r. 5 października 2023
Raport 10/2023 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport 9/2023- Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki 3 października 2023
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza… (więcej)
Raport 8/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2022/2023 14 sierpnia 2023
Raport 8/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2022/2023 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 7/2023 – Zmiana nazwiska członka rady nadzorczej 13 lipca 2023
Raport 7/2023 – Zmiana nazwiska członka rady nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A.… (więcej)
Raport 6/2023 – Raport okresowy za II kwartał 2022/2023 15 maja 2023
Raport 6/2023 – Raport okresowy za II kwartał 2022/2023 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 5/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2023 r. 30 marca 2023
Raport 5/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 4/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r. 4 marca 2023
Raport 4/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane… (więcej)
Raport 3/2023 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. 23 lutego 2023
Raport 3/2023 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 2/2023 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. 23 lutego 2023
Raport 2/2023 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 1/2023 – Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 14 lutego 2023
Raport 1/2023 – Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 18/2022 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r. 10 grudnia 2022
Raport 18/2022 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 17/2022 – Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022 14 listopada 2022
Raport 17/2022 – Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. 11 listopada 2022
Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane… (więcej)
Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r. 1 listopada 2022
Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport 14/2022 – Rezygnacja członka zarządu 23 września 2022
Raport 14/2022 – Rezygnacja członka zarządu Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że… (więcej)
Raport 13/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki 13 września 2022
Raport 13/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu:… (więcej)