Close

Relacje inwestorskie

Raport bieżący 8/2011 – Raport okresowy za I kwartał 2011 roku 16 maja 2011
Raport bieżący 8/2011 z dnia 16 maja 2011r. Temat: Raport okresowy za I kwartał 2011 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 7/2011 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku 6 maja 2011
Raport bieżący 7/2011 z dnia 6 maja 2011r. Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu… (więcej)
Raport bieżący 6/2011 – Powołanie osoby zarządzającej 20 kwietnia 2011
Raport bieżący 6/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. Temat: Powołanie osoby zarządzającej Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść… (więcej)
Raport bieżący 5/2011 – Zawarcie listu intencyjnego 19 kwietnia 2011
Raport bieżący 5/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. Temat: Zawarcie listu intencyjnego Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść Raportu: Zarząd… (więcej)
Raport bieżący 4/2011 – Zawarcie znaczącej umowy 11 marca 2011
Raport bieżący 4/2011 z dnia 11 marca 2011r. Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść… (więcej)
Raport bieżący 3/2011 – Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku 14 lutego 2011
Raport bieżący 3/2011 z dnia 14 lutego 2011r. Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 2/2011 – Odwołanie osoby zarządzającej 31 stycznia 2011
Raport bieżący 2/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Temat: Odwołanie osoby zarządzającej Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Treść… (więcej)
Raport bieżący 1/2011 – Termin publikacji raportów okresowych w 2011 roku 25 stycznia 2011
Raport bieżący 1/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Temat: Termin publikacji raportów okresowych w 2011 roku Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 21/2010 – Raport okresowy za III kwartał 2010 roku 15 listopada 2010
Raport bieżący 18/2010 z dnia 15 listopada 2010r. Temat: Raport okresowy za III kwartał 2010 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 20/2010 – Ustanowienie hipoteki na rzecz Fortis Bank Polska S.A. 27 października 2010
Raport bieżący 20/2010 z dnia 27 października 2010r. Temat: Ustanowienie hipoteki na rzecz Fortis Bank Polska S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 19/2010 – Istotna informacja – rozpoczęcie rozmów dotyczących konsolidacji branży 19 października 2010
Raport bieżący 19/2010 z dnia 19 października 2010r. Temat: Istotna informacja – rozpoczęcie rozmów dotyczących konsolidacji branży Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 18/2010 – Raport okresowy za II kwartał 2010 roku 16 sierpnia 2010
Raport bieżący 18/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r. Temat: Raport okresowy za II kwartał 2010 roku Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2010 roku. Raport za II kwartał 2010 r. Data… (więcej)
Raport bieżący 17/2010 – Ustanowienie zastawów na rzecz Fortis Bank Polska S.A. 10 sierpnia 2010
Raport bieżący 17/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r. Temat: Ustanowienie zastawów na rzecz Fortis Bank Polska S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport bieżący 16/2010 – Całkowita spłata kredytu w Kredyt Bank S.A. 30 lipca 2010
Raport bieżący 16/2010 z dnia 30 lipca 2010r. Temat: Całkowita spłata kredytu w Kredyt Bank S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku… (więcej)
Raport bieżący 15/2010 – Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego 27 lipca 2010
Raport bieżący 15/2010 z dnia 27 lipca 2010r. Temat: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”… (więcej)
Raport bieżący 14/2010 – Informacja o przychodach Emitenta za I półrocze 23 lipca 2010
Raport bieżący 14/2010 z dnia 23 lipca 2010r. Temat: Informacja o przychodach Emitenta za I półrocze Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku… (więcej)
Raport bieżący 13/2010 – Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o kredyt w rachunku bieżącym) 22 lipca 2010
Raport bieżący 13/2010 z dnia 22 lipca 2010r. Temat: Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o kredyt w rachunku bieżącym) Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… (więcej)
Raport bieżący 12/2010 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby określone w art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 21 lipca 2010
Raport bieżący 12/2010 z dnia 21 lipca 2010r. Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby określone w art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje… (więcej)
Raport bieżący 11/2010 – Zawarcie istotnych umów 12 lipca 2010
Raport bieżący 11/2010 z dnia 12 lipca 2010r. Temat: Zawarcie istotnych umów Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A.… (więcej)
Raport bieżący 10/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta 12 lipca 2010
Raport bieżący 10/2010 z dnia 12 lipca 2010r. Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku… (więcej)
Raport bieżący 9/2010 – Termin publikacji raportów okresowych w 2010 roku 10 lipca 2010
Raport bieżący 9/2010 z dnia 9 lipca 2010r. Temat: Termin publikacji raportów okresowych w 2010 roku Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport bieżący 8/2010 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect 6 lipca 2010
Raport bieżący 8/2010 z dnia 6 lipca 2010r. Temat: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje… (więcej)
Raport bieżący 7/2010 – Powołanie prokurenta 5 lipca 2010
Raport bieżący 7/2010 z dnia 5 lipca 2010r. Temat: Powołanie prokurenta Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Treść Raportu: Zarząd… (więcej)
Raport bieżący 6/2010 – Rejestracji akcji spółki Werth-Holz S.A. w KDPW 1 lipca 2010
Raport bieżący 6/2010 z dnia 1 lipca 2010r. Temat: Rejestracji akcji spółki Werth-Holz S.A. w KDPW Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport bieżący 5/2010 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C 30 czerwca 2010
Raport bieżący 5/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe… (więcej)