Close

Relacje inwestorskie

Raport 5/2022 – Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 1 marca 2022
Raport 5/2022 – Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i… (więcej)
Raport 4/2022 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 28 lutego 2022
Raport 4/2022 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 3/2022 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 28 lutego 2022
Raport 3/2022 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 2/2022 – Raport okresowy za I kwartał 2021/2022 14 lutego 2022
Raport 2/2022 – Raport okresowy za I kwartał 2021/2022 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 1/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021 10 lutego 2022
Raport 1/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021 Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść raportu: Zarząd Werth-Holz… (więcej)
Raport 19/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r. 17 listopada 2021
Raport 19/2021 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport 18/2021 – Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021 14 listopada 2021
Raport 18/2021 – Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 17/2021 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki 16 września 2021
Raport 17/2021 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu:… (więcej)
Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu 17 sierpnia 2021
Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu:… (więcej)
Raport 15/2021 – Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 13 sierpnia 2021
Raport 15/2021 – Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 14/2021 – Rezygnacja członka zarządu 24 lipca 2021
Raport 14/2021 – Rezygnacja członka zarządu Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że… (więcej)
Raport 13/2021 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki 24 lipca 2021
Raport 13/2021 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że… (więcej)
Raport 12/2021 – Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 15 maja 2021
Raport 12/2021 – Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 11/2021 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r. 31 marca 2021
Raport 11/2021 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. 5 marca 2021
Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane… (więcej)
Raport 9/2021 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. 28 lutego 2021
Raport 9/2021 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 8/2021 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. 28 lutego 2021
Raport 8/2021 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w… (więcej)
Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. 16 lutego 2021
Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe… (więcej)
Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020 16 lutego 2021
Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020 Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A.… (więcej)
Raport 5/2021 – Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej 14 lutego 2021
Raport 5/2021 – Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”)… (więcej)
Raport 4/2021 – Raport okresowy za I kwartał 2020/2021 14 lutego 2021
Raport 4/2021 – Raport okresowy za I kwartał 2020/2021 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 3/2021 – Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r. 12 lutego 2021
Raport 3/2021 – Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 2/2021 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r. 12 lutego 2021
Raport 2/2021 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 1/2021 – Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r. 1 stycznia 2021
Raport 1/2021 – Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na 15.01.2021 r (komunikat… (więcej)
Raport 24/2020- Powołanie osoby nadzorującej 27 listopada 2020
Raport 24/2020- Powołanie osoby nadzorującej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”)… (więcej)