Close

Relacje inwestorskie

Raport 23/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r. 27 listopada 2020
Raport 23/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane… (więcej)
Raport 22/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019/2020 12 listopada 2020
Raport 22/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019/2020 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 21/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r. 24 października 2020
Raport 21/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r. Podstawa prawna: 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… (więcej)
Raport 20/2020- Rezygnacja osoby nadzorującej 20 października 2020
Raport 20/2020- Rezygnacja osoby nadzorującej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”)… (więcej)
Raport 19/2020 – Rezygnacja członka zarządu 16 października 2020
Raport 19/2020 – Rezygnacja członka zarządu Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że… (więcej)
Raport 18/2020 – Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji 13 października 2020
Raport 18/2020 –  Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek… (więcej)
Raport 17/2020 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F 5 października 2020
Raport 17/2020 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego… (więcej)
Raport 16/2020 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki 20 września 2020
Raport 16/2020 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu:… (więcej)
Raport 15/2020 – W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta 31 sierpnia 2020
Raport 15/2020 – W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta Podstawa Prawna: § 3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz… (więcej)
Raport 14/2020 – Życiorys zawodowy członka zarządu 29 sierpnia 2020
Raport bieżący 14/2020 – Życiorys zawodowy członka zarządu Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 11/2020… (więcej)
Raport 13/2020 – Raport okresowy za III kwartał 2019/2020 19 sierpnia 2020
Raport 9/2020 – Raport okresowy za III kwartał 2019/2020 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 12/2020 – Zmiana animatora dla akcji Spółki 3 sierpnia 2020
Raport 12/2020 – Zmiana animatora dla akcji Spółki Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.” Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z… (więcej)
Raport 11/2020 – Powołanie członka zarządu 21 czerwca 2020
Raport 11/2020 – Powołanie członka zarządu Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść Raportu:Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”)… (więcej)
Raport 10/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r. 11 czerwca 2020
Raport 10/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie… (więcej)
Raport 9/2020 – Raport okresowy za II kwartał 2019/2020 9 czerwca 2020
Raport 9/2020 – Raport okresowy za II kwartał 2019/2020 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport 8/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r. 13 maja 2020
Raport bieżący 7/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe… (więcej)
Raport bieżący – Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020 12 maja 2020
Raport bieżący – Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020 Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Werth-Holz… (więcej)
Raport 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r. 24 marca 2020
Raport bieżący 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.… (więcej)
Raport 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. 2 marca 2020
Raport bieżący 2/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe… (więcej)
Raport 4/2020 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 2 marca 2020
Raport bieżący 4/2020 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i… (więcej)
Raport 3/2020 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 2 marca 2020
Raport bieżący 3/2020 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i… (więcej)
Raport 2/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019 2 marca 2020
Raport 2/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019 Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień… (więcej)
Raport 1/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2019/2020 13 lutego 2020
Raport 1/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2019/2020 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Treść raportu:… (więcej)
Raport bieżący 21/2019 z dnia 18.12.2019 – Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję 21 grudnia 2019
Raport bieżący 21/2019 – Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Treść raportu: Zarząd… (więcej)
Raport bieżący 20/2019 – Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję 22 listopada 2019
Raport bieżący 20/2019 – Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd… (więcej)