Close

Walne zgromadzenia

ZWZA 28-03-2024

Raport 2/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą…

ZWZA 30-03-2023

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 30…

NWZA 09-12-2022

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).  Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 09…

ZWZA 31-03-2022

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31…

ZWZA 31-03-2021

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31…

NWZA 11-02-2021

Raport bieżący 1/2021 – Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na 15.01.2021 r…

NWZA 15-01-2020

Raport 23/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…

ZWZA 10-06-2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie…

ZWZA 31-03-2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie…

NWZA 22-11-2019

Raport 3/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w…

ZWZA 29-03-2019

 Raport bieżący 1/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą…

ZWZA 29-03-2018

Raport 1/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w…

NWZA 19-05-2017

NWZA zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZA: pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w…

ZWZA 31-03-2017

Raport bieżący 2/2017 z dnia 5 marca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

NWZA 18-11-2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 18 listopada 2016 r. Pliki do pobrania: a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.  treść projektów uchwał…

ZWZA 31-03-2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 r. Pliki do pobrania: a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.  treść projektów uchwał…

ZWZA 29-06-2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 r. Pliki do pobrania: a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.  treść projektów uchwał c.  wzór pełnomocnictwa…

NWZA 16-11-2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 r. Pliki do pobrania: – pełen tekst ogłoszenia – treść projektów uchwał – wzór pełnomocnictwa – formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika – informacja o ogólnej liczbie akcji spółki oraz liczbie głosów z…

ZWZA 30-06-2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku Pliki do pobrania: a.    pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.    treść projektów uchwał c.    wzór…

NWZA 03-06-2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku. Pliki do pobrania: a.    pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.    treść projektów uchwał…