Close

NWZA 19-05-2017

Wróć do listy
19.05.2017

NWZA zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZA:

  1. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu
    b. treść projektów uchwał
    c. wzór pełnomocnictwa
    d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika

    W załączeniu zaktualizowana dokumentacja o sprawy z żądania akcjonariusza  z dnia 24.04.2017 r naNWZA, które zostało zwołane na dzień19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7:

– zaktualizowany porządek obrad
– projekty uchwał 1-11
– opinia Zarządu
– formularz instrukcji do głosowania dla uchwał 1-11
– uchwały podjęte na NWZA